Řídící karta E248

Výtahová řídící karta druhé generace

Karta E248 je kompaktní mikroprocesorové řízení splňující většinu požadavků výtahové techniky na řízení. Je
použitelná pro všechny druhy pohonu výtahů. Umožňuje připojení všech druhů ručních i automatických dveří.
Připojené stykače a relé jsou ovládány miniaturními relé na řídící kartě, což umožňuje téměř libovolnou volbu cívek
stykačů dle potřeb zákazníků. Totéž platí pro volbu napětí bezpečnostního obvodu výtahu.
Na řídící kartě jsou LED diody, zobrazující stavy všech vstupů, většiny výstupů a poruchové stavy. Karta je vybavena
pamětí EEPROM pro záznam poruch a tyto záznamy se zachovají i při výpadku napájecího napětí.
Jednoduché provedení vstupů a výstupů, jejich signalizace a diagnostika karty umožňují jednoduchou montáž a
bezproblémový provoz

Technické údaje:

Zpracování informací: mikroprocesorový systém
Napájení: 12-30V AC/DC a/nebo 16-30V DC *viz nastavení jumperů
Napětí bezpečnostního obvodu: obousměrné optočleny s propojkou na 48V nebo 230V (ss. i stř.)
Signalizace – potvrzení: 24V DC, 250mA na 1 výstup potvrzení, společná anoda +24V
Signalizace – poloha: 24V DC, 250mA na 1 výstup („1 z n“), společná anoda +24V
Napájecí napětí stykačů: libovolné, spínaný přes miniaturní relé, max. 250V / 8A
Teplota okolí: 0 až 40°C
Krytí: IP00, přívodní svorky IP20
Rozměry: cca 200 x 300mm
Hmotnost: cca 700g